Lezingen en Workshops
Bewust om gaan met de dood

Het liefst beschermen wij onze kinderen tegen pijn en verdriet. Jammer genoeg kan dat vaak niet. Zeker wanneer er iemand uit de (naaste) omgeving van het kind komt te overlijden is het verdriet groot. Wat we wel kunnen doen is ze leren omgaan met die pijn en dat verdriet.

Bewust omgaan met een scheiding

Het gezin is een veilige basis voor een kind. Een kind gaat er van uit dat zijn ouders altijd bij elkaar blijven. Als ouders gaan scheiden is dit voor een kind een ingrijpende gebeurtenis in zijn leven. Door zo’n ingrijpende gebeurtenis zijn kinderen vaak overweldigd door emoties en onzekerheid. Voor de mensen in hun omgeving is het daarom van belang inzicht te hebben in diverse kindgerichte aspecten van een scheiding.